Fotografování Slezska v rámci Wiki Loves Monuments

Slezské zemské muzeum se stalo partnerem fotografické soutěže Wiki miluje památky, respektive její speciální sekce zaměřené na Slezsko, hned z několika důvodů. V první řadě se cítíme býti zemskými patrony a ochránci a popularizátory přírodních a kulturních pamětihodností regionu a velmi rádi bychom touto cestou povzbudili veřejnost k objevování jeho krásy. Za druhé je součástí naší práce Slezsko mapovat a dokumentovat jeho rozmanitost a proměny, v čemž nám pohled zvláště amatérských fotografů může přinést řadu zajímavých podnětů. V neposlední řadě pak v současné době zpracováváme pětiletý projekt zabývající se identitou Slezska s názvem Slezsko: lidé a země, jehož součástí je i série velkých výstav zaměřená na důležité aspekty minulosti Rakouského Slezska (tzn. části Slezska, která zůstala po válkách o rakouské dědictví součástí habsburské monarchie – Jesenicko, Bruntálsko, Opavsko, Krnovsko, Těšínsko, Frýdecko).

„Na rok 2013 připravujeme výstavu s názvem Ve znamení vertikál, která bude zaměřena na církevní život ve Slezsku od pozdního středověku do roku 1914. Velmi rádi bychom tedy zájem fotografů nasměrovali na veškeré církevní stavby, obzvláště však drobnou sakrální architekturu, tedy kapličky, kříže, boží muka apod., ať už se nachází v intravilánu obcí či ve volné krajině. Ceníme si fotografií nejen pro jejich uměleckou kvalitu, ale také pro jejich dokumentační rozměr. Proto jsou pro nás důležité i další informace, jako např. lokalita, v níž se sakrální objekt nachází, doba jeho vzniku (pokud je uvedena) a v ideálním případě i událost, kterou připomíná,“ uvádí Markéta Kouřilová, náměstkyně pro společenské vědy Slezského zemského muzea.

Je tedy možné, že Vaše fotografie může nejen zvítězit, ale pokud bude zapadat do kontextu výstavy a kurátoři ji vyberou, může se na výstavě ocitnout.

Pernštejnský rok

Rok 2012 zasvětil Národní památkový ústav a jeho partneři rodu Pernštejnů. Po celé České republice se tak konají desítky akcí k oslavě tohoto významného šlechtického rodu. Zapojte se i vy do Pernštejnského roku tak fotografií související s pernštejnským dědictvím.

Páni z Pernštejna patřili mezi staré moravské panské rody. Jako svůj erb užívali zubří hlavu s houžví v nozdrách na stříbrném či zlatém štítě. Dějiny tohoto rodu můžeme sledovat od konce 12. století do roku 1631, kdy Pernštejnové vymírají po meči. Pernštejnové více než čtyři století ovlivňovali dějiny Moravy i Čech. Dodnes po nich zůstala mnohá města a vesnice, panská sídla či množství hodnotných uměleckých děl.

Méně času na zahálku…

zámek Konopiště

Konopiště, autor: Marek Prokop, cc-by-2.0

Pro Wiki Loves Monuments můžete fotit už teď. Sluníčko hřeje svými májovými paprsky, déšť se střídá s chvilkami jasné (nebo alespoň polojasné) oblohy a pro pořizování snímků je ideální počasí. Středověké kamenné zdi zřícenin lemují kvetoucí keře. Přestože se naše soutěž koná až v měsíci září a vítěze budeme vybírat nejspíše až v říjnu, fotografovat můžete v podstatě po celý rok. A nejen to! Uvítáme i archivní snímky, pořízené třeba i před třiceti nebo padesáti lety. Pokud tedy ovšem nebyly někde mezitím zveřejněny a víte, že je můžete uvolnit jako svobodné (pod licencí Creative Commons). Naše pravidla specifikují pouze měsíc nahrání souborů (září), nevymezují ale, kdy byl soubor pořízen. Fotit proto můžete, ale s nahráním si počkejte na září.

Na naše hrady, zámky a jiné památky tak vyražte už nyní. Nebo se podívejte do svých starých alb – zdigitalizovat pro nás můžetesnímky, pořízené ještě analogovým fotoapárátem (Sokol, Praktica… a tak). Pro Wikipedii – ale i jiné projekty nadace Wikimedia Foundation – jsou historické snímky velmi důležité. I když vynakládají dobrovolníci velké úsilí na to, aby různé instituce historické snímky pro nás uvolnily, i u jednotlivců se občas nacházejí skutečně hodnotné věci.

Wiki miluje památky

Wiki miluje památky (též Wiki Loves Monuments) je mezinárodní fotografická soutěž týkající se kulturního dědictví odehrávající se již pravidelně v září. Poprvé se konala v Nizozemsku v roce 2010, o rok později však už byla organizována na evropské úrovni, abychom v letošním roce nesoucím číslovku 2012 mohli konečně říct, že jsme světoví.

Každý se můžete zúčastnit a vylepšit Wikipedii ve svém regionu. Památky jsou všude kolem Vás, stačí se dívat a svou špetkou přiložit ruku k dílu.

Wiki Loves Monuments

Ano, současná doba je možná zlá – vězíme v závějích, venku probíhá třeskutá debata o autorském zákoně – ale my ve Wikimedii myslíme i na mnohem příjemnější věci. Momentálně na soutěž Wiki Loves Monuments, která pro tento rok nahradí Ceny za rozvoj české Wikipedie.

Možná se ptáte, proč taková změna – a co jsme si to zase vymysleli za novinku. Wiki Loves Monuments nejsou žádnou novinkou; tato soutěž, která je především fotografického rázu (tzn. dokumentování různých památek, muzejí, skanzenů, knihoven etc) je celosvětovým fenoménem v rámci wikipedistického hnutí. Ten, kdo nafotí snímek naší porotou vybraný jako ten nejlepší, vyhraje věcnou, nebo peněžní cenu. Wiki Loves Monuments se účastnily různé komunity po celém světě a výsledky byly vskutku grandiózní: desetitisíce volných médií pro projekty nadace Wikimedia, spousty nových účastníků našich projektů (http://www.wikilovesmonuments.eu/). Loni se neúčastnila pouze východní Evropa, Itálie, země bývalé Jugoslávie s Řeckem a Bulharskem a… vidíte sami, mezera je přímo uprostřed Evropy! To jsme se rozhodli pro nadcházející rok napravit a soutěže se účastnit.

Chápeme, že účast v soutěži tohoto typu je během na dlouhou trať. Proto musíme věnovat spoustu času přípravě. Nemusíte se proto obávat, že bychom chtěli, aby fotografové z naší komunity (ale i odjinud, koneckonců – jsme za všechny ty, kteří k našim projektům příjdou jako nováčci vděční a pečujeme o ně) někde mizeli v mrazových dolinách a padali do závějí. Fotografování se bude konat během léta. Do té doby musíme celou řadu věcí připravit. Úkolu se rozhodli ujmout předseda Michal Reiter (Limojoe) a dále také já Aktron.

Takže, co je třeba připravit do léta?

  1. získat seznam všech památek v České republice spolu s nejpřesnějšími údaji o jejich poloze (zeměpisné souřadnice);
  2. Označit všechny tyto objekty na mapě (Open Street Map, WikiMapia, Google Maps, atd.) a přiřadit každému z nich přesné zeměpisné souřadnice šířky a délky (podobně, jako je tomu například v případě Foto českých obcí, kde již takovou mapu máme);
  3. po nebo během provádění úloh 1 a 2 zahájit propagační kampaň, včetně:
    1. získání podpory ze strany významných institucí (jak státních, tak regionálních);
    2. získání přízně médií, jak celonárodních, tak místních, dále tisku, rozhlasu a televize
    3. přidání se ke spolupráci s nevládními organizacemi (např. studentskými);
  4. těsně před nebo na začátku úkolu č. 3 bude třeba vybrat porotu, která sepíše přesná pravidla soutěže a bude hodnotit vítěze.

Po splnění všech těchto úkolů začne ta finální a nejpříjemnější fáze projektu – fotografování všech těch památek, které se nacházejí na území České republiky.

Pro zajímavost bych ještě rád uvedl: Report z loňského ročníku WLM v Polsku (kde 480 lidí pořídilo přes 16 000 fotografií): https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikiprojekt:Wiki_Lubi_Zabytki/Raport/2012-02-06 (polsky), či statistiky německého http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wiki_loves_monuments_2011/Ergebnis projektu (německy) a pro zajímavost ještě seznam toho, s jakými problémy se tamní účastníci potýkali a jak je hodlají řešit do budoucna (také německy): http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wiki_loves_monuments_2011/Erfahrungen