Fotit pro Wiki miluje památky můžete už nyní

Fotit snímky pro naší soutěž můžete už nyní. Časově totiž nejsou nijak omezeny ty, které do soutěže přihlašujete. Musí však být nahrány v měsíci září (2013), a to prostřednictvím našeho nástroje na nahrávání fotek – nebo též umístěny do příslušné skupiny na Flickru.

Léto je období prázdnin a volného času obecně, a také výletů za českými památkami. V seznamu těch, které je potřeba vyfotografovat jich figuruje několik desítek tisíc. Nejedná se jen o známé objekty, mezi které patří např. Karlův most, Karlštejn nebo Špilberk, ale i menší hrady, tvrze, zemědělské usedlosti a dvory, kaple či jiné pozoruhodnosti.

Vítězné snímky budou vybírány soutěžní porotou někdy v měsíci říjnu 2013, poté budou na V. české Wikikonferenci slavnostně vyhlášeni. Ale nejprve je třeba, aby bylo z čeho vybírat.

Pro připomenutí uvádíme, že loňským vítězem soutěže Wiki miluje památky, byla černobílá fotografie sochy Vítěze spolu s královéhradeckým gymnáziem. Na letošní vítěznou fotografii se velmi těšíme a jsme zvědavi, který to bude snímek.

A kdo se bude účastnit letos?

Globální organizátor soutěže Wiki miluje památky dnes zveřejnil některé statistiky za loňský ročník. Kromě čísel, kdo se účastnil, v jakých zemích dobrovolníci nejvíce fotili památky a co je potěšilo/nepotěšilo nejvíce, vzbuzují řadu otázek. Především kolik lidí se bude účastnit letošní soutěže a čím přispějí.

Podle průzkumu se lidé o naší soutěži dozvěděli především z oznámení, umístěných na jednotlivých projektech nadace Wikimedia Foundation. Jen malá část o ní získala povědomí od svých přátel, či ze sociálních sítí. Ještě nižší pak byl dopad

různých médií (např. časopisů), které o soutěži také informovaly.

Velká část snímků, přihlášených do soutěže byla pořízena v září 2012. Menší část (zhruba čtvrtinu) vyfotografovali naši účastníci během letních měsíců. Snímků, které byly pořízeny v dřívějších letech a nahrány v září, bylo pomálu.

Účastníky především motivovala snaha pomoci Wikipedii a šířit svobodné znalosti pro tuto internetovou encyklopedii. Rovněž uvítali možnost objevit a věnovat se něčemu novému. Naopak kriticky vnímali především zpracování fotografií, přesněji nutnost editace Wikipedie k jejich budoucímu použití, dostupné mobilní aplikace a nahrávání snímků obecně.

Připomínky soutěžících z loňského roku si rozhodně hodláme vzít k srdci a upravit parametry naší soutěže pokud možno tak, aby byla ještě lepší a mohlo se do ní zapojit více lidí.

2013

Vážení a milí účastníci naší soutěže Wiki miluje památky.

V letošním roce počítáme s pokračováním naší soutěže. V celosvětovém měřítku se bude jednat již o 4. ročník, a v případě České republiky o ročník druhý.

V roce 2012 jsme několikanásobně překonali naše očekávání. Na Wikimedia Commons jsme z českých luhů a hájů měli celkem 17 131 fotografií, což bylo úctyhodné 7. místo v celonárodním srovnání. Soutěž si našla velkou odezvu nejen v našich největších městech (Praha, Brno, Ostrava, Plzeň), ale mnohé fotografie přišly i z venkovských oblastí – což nás velice těší, neboť právě takové jsou pro Wikipedii velmi vhodné. Pevně doufáme, že i letos bude naše soutěž velmi úspěšná.

Momentálně tým organizátorů pracuje na finální podobě, jakou naše soutěž bude v letošním roce mít, i když se nejspíš nebude od předchozího ročníku příliš lišit. Zcela nepochybně však dojde ke změnám pravidel naší soutěže a obměněny budou i hodnotné ceny, které budete moci tento rok vyhrát.

Stále zůstává ohromné množství českých památek, které nemají na Wikipedii svůj obrázek, což doufáme, že dokážeme společně změnit. Fotit lze pro Wikipedii již nyní, ale chcete-li se zapojit do soutěže, počkejte s nahráváním až na měsíc září.

Vítězové celosvětového kola vyhlášeni!

Vítězný snímek celosvětového kola soutěže Wiki Loves Monuments 2012 pochází tentokrát z Indie (loni to bylo Rumunsko). Foto Pranav Singh/CC-BY-SA 3.0

My jsme naše vítěze vybrali na 4. české wikikonferenci a dnes byli ohlášeni vítězové celosvětového kola soutěže. Mezi deseti vítěznými snímky však není ani jeden z České republiky.

Na galerii snímků se můžete podívat zde. K dispozici je elegatní přehled přehled prvních deseti (dvaceti, nebo i více) vítězných fotografií. Blahopřejeme proto indické wikikomunitě, ze které pochází vítězný snímek.

Europeana

Jedna z fotografií ve finále mezinárodní kategorie GLAM/Europeana je i z České republiky. Ne, není vlastně jen jedna – je jich hned 6 (foto: Bjalek Michal/CC-BY-SA 3.0)

Nás všechny v organizačním týmu značně vyčerpalo postupné vybírání vítězných snímků pro WLM. Pak přišly na řadu ještě slezská a pernštejnská kategorie. Nicméně, Wiki Loves Monuments je soutěž mnoha tváří, a neměli bychom zapomenout ani na kategorii památek, které jsou součástí projektu GLAM/Europeana (a o kterých jsme tady už před časem také psali). Hlasování se koná na Facebooku.

Jeden z našich soutěžících (Michal Bjalek) se probojoval až do finále, jako jediný z více než tří set českých účastníků WLM. Mezi 48 finálními snímky je 6 jeho (č. 26, 27, 28, 31, 42 a 48).

Hlasovat o tom, který snímek se stane absolutním vítězem v kategorii GLAM/Europeana můžete prostřednictvím Facebooku i vy. Hlasování končí 5. prosince 2012.

Vítězné snímky naší soutěže

24. listopadu byly v odpoledních hodinách za přítomnosti našich partnerů vyhlášeny na 4. české wikikonferenci v Národní technické knihovně vítězné snímky naší soutěže. 10 autorů vítězných snímků bylo oceněno hodnotnými cenami, po třech nejlepších autorech snímků z pernštejnské a slezské kategorie bylo odměněno výhrami, které zajistili partneři.

Pro informaci proto uvádíme první tři vítězné snímky. Další oceněné můžete najít na příslušné stránce na Wikipedii.

Vítězný snímek soutěže – 1. místo. Gymnázium J. K. Tyla v Hradci Králové, autor Diketak/CC-BY-SA 3.0

Dolní oblast Vítkovic. Druhé místo. Autor: Honza Chodec/CC-BY-SA 3.0

Socha Jana Nepomuckého ve Vitčicích, 3. místo, Autor: Salim2/CC-BY-SA 3.0

Nahrávání skončilo

Úderem pondělní půlnoci (30. září) skončila jedna etapa soutěže Wiki Loves Monuments, ve které účastníci nahrávali fotografie památek.

Jen v české části soutěže bylo během tohoto jediného měsíce společné úložiště Wikimedia Commons obohaceno o 17 131 snímků památek. Přispělo celkem 398 dobrovolníků. Podle počtu získaných fotografií se mezi celkem 36 účastnickými státy nachází Česká republika na solidním sedmém místě (mezi Spojenými státy, které skončili šesté, a osmou Indií). Nejvíce snímků nahrál uživatel jménem Seegeng (1174), dále překročil metu 1000 fotografií ještě přispěvatel s uživatelským jménem Lehotsky (1163 snímků).

V rámci české části soutěže bylo nahráno celkem 45,14 GB dat. Průměrná velikost snímku je tedy 2,69 MB. Podobný výsledek má například i Polsko (2,6 MB), kde bylo pořízeno nejvíce fotografií – 51 201. Celosvětový průměr je však mírně vyšší (3,1 MB). V některých dalších zemích je průměrná velikost snímku ještě o trochu větší: Francie – 4,44 MB, Rakousko – 4,41 MB, Německo – 3,35 MB, USA – 3,53 MB.

Přestože již dobrovolníci pro soutěž fotit nemohou (mohou ovšem nahrávat své snímky – byť mimo soutěž i nadále), neznamená to, že by veškeré aktivity v souvislosti s Wiki Loves Monuments skončily. Začátkem prvního říjnového dne byly zprovozněny nástroje pro třídění a postupný výběr snímků, které budou předloženy soutěžní komisi. Vyloučí se nejprve fotografie, které mají následující vady:

  • vodoznaky
  • neostrost
  • chybná perspektiva
  • příliš nápadné vady objektivu
  • deformace fotografovaného objektu
  • příliš malé rozlišení
  • kopie již existujících snímků, či jejich jiné verze (v tomto případě bude vybrána nejlepší ze série)
  • nevhodné, či nepřirozené osvětlení
  • neestetické, s drastickými chybami v oblasti kompozice.

Snímky, které projdou výše zmíněným filtrem, budou hodnoceny soutěžní komisí. V ní budou jak zástupci fotografické obce, tak i čeští wikipedisté. Tím se zajistí výběr takových fotografií, které budou jednak kvalitní z hlediska technického a estetického, jednak encyklopedicky přínosné.

Autoři nejlepších fotek a tedy vítězové českého kola Wiki Loves Monuments budou vyhlášeni na 4. wikikonferenci 24. listopadu 2012 v Národní technické knihovně v Praze (Ballingův sál). Absolutní vítěz, který si odnese poukaz na fotografické vybavení v hodnotě 12 000 Kč, postoupí do mezinárodního kola soutěže.

 

Blížíme se do finále

Po úspěšném měsíci, kdy jste nám poskytli přes třináct tisíc fotek, spěje naše soutěž do finále. Ještě do konce tohoto týdne (půlnoci z neděle na pondělí) máte samozřejmě čas přihlásit své fotky památek do soutěže. Úderem dvanácté hodiny nicméně soutěž končí. Během následujících dní po oficiálním skončení WLM budou ještě snímky zpracovávány (třídění na Wikimedia Commons, zařazování do příslušných seznamů atp). Neobjeví se proto v seznamech památek hned. Začne také příprava na výběr snímků, jejichž autoři od nás získají hodnotné ceny. Vítězové budou vyhlášeni na letošní Wikikonferenci, která se bude konat 24. listopadu 2012 v Národní technické knihovně v Praze (Ballingův sál).

Celkem bylo doteď (tzn. za 27 dní běhu soutěže) pořízeno ve všech 36 účastnických zemích dohromady čtvrt milionu fotografií. Nejúspěšnější zemí je – překvapivě – Polsko. My jsme i nadále na slušném sedmém místě. Nejaktivnějším fotografem české verze soutěže Wiki miluje památky je Seegang, který pro nás zveřejnil již téměř tisíc snímků! Gratulujeme.

I po prvním říjnu můžete fotografovat pro Wikipedii, nicméně již mimo naší soutěž. Vaše snímky tak budou mít význam především ten, že nimi obohacujete největší encyklopedii v češtině. A protože jeden obrázek vydá za tisíc slov, není na škodu jí pomoci.