Informace: Jan Loužek

radní Wikimedia Česká republika

1300+

Tak, naše soutěž už překonala co do počtu fotografií první tisícovku. Snímky jsou z celé republiky, pro ukázku: Bartošovice, Písek, Plzeň, Karlovy Vary, Terezín, Liběšovice, Loket, Velehrad. Jsme rádi za Vaše aktuální příspěvky a doufáme, že v soutěži přibude ještě celá řada zajímavých snímků!

Zapojte své letní fotografie do soutěže.

Ano, je to tak. My zde v soutěži máme velký zájem o vaše snímky, které jste přes toto léto pořídili. Mohou to být známé hrady i zámky, nebo domy v centru známých, turisty navštěvovaných měst, ale rádi uvítáme i menší, vesnické památky. Nebo se můžete podívat do detailního seznamu, jaké památky fotografovat.

Naše soutěž začíná oficiálně 1. září. Vydržte proto prosím ještě několik dní a s nahráváním fotografií počkejte. Teprve až od začátku měsíce září můžete s Vašimi snímky soutěžit o hodnotné ceny.

Do zahájení naší soutěže zbývá již několik dní

Již za několik dní bude odstartována celosvětová soutěž Wiki miluje památky. Letos se podruhé bude účastnit i Česká republika, tedy i dobrovolníci z našich luhů a hájů.

Své fotografie pro soutěž proto prosím ještě na Wikipedii nenahrávejte, a počkejte na několik dní do září 2013.

Počet účastnických zemí se letos zvýší z původních 35 na 47 (mimo jiné se připojí také Thajsko, Kolumbie, Bolívie, nebo Filipíny.

Fotit pro Wiki miluje památky můžete už nyní

Fotit snímky pro naší soutěž můžete už nyní. Časově totiž nejsou nijak omezeny ty, které do soutěže přihlašujete. Musí však být nahrány v měsíci září (2013), a to prostřednictvím našeho nástroje na nahrávání fotek – nebo též umístěny do příslušné skupiny na Flickru.

Léto je období prázdnin a volného času obecně, a také výletů za českými památkami. V seznamu těch, které je potřeba vyfotografovat jich figuruje několik desítek tisíc. Nejedná se jen o známé objekty, mezi které patří např. Karlův most, Karlštejn nebo Špilberk, ale i menší hrady, tvrze, zemědělské usedlosti a dvory, kaple či jiné pozoruhodnosti.

Vítězné snímky budou vybírány soutěžní porotou někdy v měsíci říjnu 2013, poté budou na V. české Wikikonferenci slavnostně vyhlášeni. Ale nejprve je třeba, aby bylo z čeho vybírat.

Pro připomenutí uvádíme, že loňským vítězem soutěže Wiki miluje památky, byla černobílá fotografie sochy Vítěze spolu s královéhradeckým gymnáziem. Na letošní vítěznou fotografii se velmi těšíme a jsme zvědavi, který to bude snímek.

A kdo se bude účastnit letos?

Globální organizátor soutěže Wiki miluje památky dnes zveřejnil některé statistiky za loňský ročník. Kromě čísel, kdo se účastnil, v jakých zemích dobrovolníci nejvíce fotili památky a co je potěšilo/nepotěšilo nejvíce, vzbuzují řadu otázek. Především kolik lidí se bude účastnit letošní soutěže a čím přispějí.

Podle průzkumu se lidé o naší soutěži dozvěděli především z oznámení, umístěných na jednotlivých projektech nadace Wikimedia Foundation. Jen malá část o ní získala povědomí od svých přátel, či ze sociálních sítí. Ještě nižší pak byl dopad

různých médií (např. časopisů), které o soutěži také informovaly.

Velká část snímků, přihlášených do soutěže byla pořízena v září 2012. Menší část (zhruba čtvrtinu) vyfotografovali naši účastníci během letních měsíců. Snímků, které byly pořízeny v dřívějších letech a nahrány v září, bylo pomálu.

Účastníky především motivovala snaha pomoci Wikipedii a šířit svobodné znalosti pro tuto internetovou encyklopedii. Rovněž uvítali možnost objevit a věnovat se něčemu novému. Naopak kriticky vnímali především zpracování fotografií, přesněji nutnost editace Wikipedie k jejich budoucímu použití, dostupné mobilní aplikace a nahrávání snímků obecně.

Připomínky soutěžících z loňského roku si rozhodně hodláme vzít k srdci a upravit parametry naší soutěže pokud možno tak, aby byla ještě lepší a mohlo se do ní zapojit více lidí.

2013

Vážení a milí účastníci naší soutěže Wiki miluje památky.

V letošním roce počítáme s pokračováním naší soutěže. V celosvětovém měřítku se bude jednat již o 4. ročník, a v případě České republiky o ročník druhý.

V roce 2012 jsme několikanásobně překonali naše očekávání. Na Wikimedia Commons jsme z českých luhů a hájů měli celkem 17 131 fotografií, což bylo úctyhodné 7. místo v celonárodním srovnání. Soutěž si našla velkou odezvu nejen v našich největších městech (Praha, Brno, Ostrava, Plzeň), ale mnohé fotografie přišly i z venkovských oblastí – což nás velice těší, neboť právě takové jsou pro Wikipedii velmi vhodné. Pevně doufáme, že i letos bude naše soutěž velmi úspěšná.

Momentálně tým organizátorů pracuje na finální podobě, jakou naše soutěž bude v letošním roce mít, i když se nejspíš nebude od předchozího ročníku příliš lišit. Zcela nepochybně však dojde ke změnám pravidel naší soutěže a obměněny budou i hodnotné ceny, které budete moci tento rok vyhrát.

Stále zůstává ohromné množství českých památek, které nemají na Wikipedii svůj obrázek, což doufáme, že dokážeme společně změnit. Fotit lze pro Wikipedii již nyní, ale chcete-li se zapojit do soutěže, počkejte s nahráváním až na měsíc září.

Vítězové celosvětového kola vyhlášeni!

Vítězný snímek celosvětového kola soutěže Wiki Loves Monuments 2012 pochází tentokrát z Indie (loni to bylo Rumunsko). Foto Pranav Singh/CC-BY-SA 3.0

My jsme naše vítěze vybrali na 4. české wikikonferenci a dnes byli ohlášeni vítězové celosvětového kola soutěže. Mezi deseti vítěznými snímky však není ani jeden z České republiky.

Na galerii snímků se můžete podívat zde. K dispozici je elegatní přehled přehled prvních deseti (dvaceti, nebo i více) vítězných fotografií. Blahopřejeme proto indické wikikomunitě, ze které pochází vítězný snímek.