Wiki miluje památky 2015

Wikimedia ČR se v roce 2015 k organizaci soutěže nepřipojí – české kolo soutěže se tedy konat nebude. Avšak spolek srdečně vyzývá všechny zájemce o soutěžení v zahraničních kolech soutěže, kam mohou posílat například své fotky z dovolených. Stejně tak je možné nesoutěžní přispívání fotkami českých památek, které se na projektech Wikimedia jistě neztratí, a najdou své místo ve článcích a seznamech památek!