Poděkování

Vážení účastníci naší soutěže. Nahrávání snímků do naší soutěže úderem dnešní půlnoci a začátkem měsíce října bylo ukončeno.

Děkujeme vám za poskytnuté snímky. Nyní začíná náročná práce – jejich postupné třídění a vybrání vítězů.

Chcete-li nahrávat snímky pro projekty nadace Wikimedia (Wikipedie, Wikiverzita etc), samozřejmě můžete – nicméně již nemohou být zařazeny do soutěže. K dispozici však je celá řada projektů, které organizuje sdružení Wikimedia Česká republika.