Fotit pro Wiki miluje památky můžete už nyní

Fotit snímky pro naší soutěž můžete už nyní. Časově totiž nejsou nijak omezeny ty, které do soutěže přihlašujete. Musí však být nahrány v měsíci září (2013), a to prostřednictvím našeho nástroje na nahrávání fotek – nebo též umístěny do příslušné skupiny na Flickru.

Léto je období prázdnin a volného času obecně, a také výletů za českými památkami. V seznamu těch, které je potřeba vyfotografovat jich figuruje několik desítek tisíc. Nejedná se jen o známé objekty, mezi které patří např. Karlův most, Karlštejn nebo Špilberk, ale i menší hrady, tvrze, zemědělské usedlosti a dvory, kaple či jiné pozoruhodnosti.

Vítězné snímky budou vybírány soutěžní porotou někdy v měsíci říjnu 2013, poté budou na V. české Wikikonferenci slavnostně vyhlášeni. Ale nejprve je třeba, aby bylo z čeho vybírat.

Pro připomenutí uvádíme, že loňským vítězem soutěže Wiki miluje památky, byla černobílá fotografie sochy Vítěze spolu s královéhradeckým gymnáziem. Na letošní vítěznou fotografii se velmi těšíme a jsme zvědavi, který to bude snímek.