A kdo se bude účastnit letos?

Globální organizátor soutěže Wiki miluje památky dnes zveřejnil některé statistiky za loňský ročník. Kromě čísel, kdo se účastnil, v jakých zemích dobrovolníci nejvíce fotili památky a co je potěšilo/nepotěšilo nejvíce, vzbuzují řadu otázek. Především kolik lidí se bude účastnit letošní soutěže a čím přispějí.

Podle průzkumu se lidé o naší soutěži dozvěděli především z oznámení, umístěných na jednotlivých projektech nadace Wikimedia Foundation. Jen malá část o ní získala povědomí od svých přátel, či ze sociálních sítí. Ještě nižší pak byl dopad

různých médií (např. časopisů), které o soutěži také informovaly.

Velká část snímků, přihlášených do soutěže byla pořízena v září 2012. Menší část (zhruba čtvrtinu) vyfotografovali naši účastníci během letních měsíců. Snímků, které byly pořízeny v dřívějších letech a nahrány v září, bylo pomálu.

Účastníky především motivovala snaha pomoci Wikipedii a šířit svobodné znalosti pro tuto internetovou encyklopedii. Rovněž uvítali možnost objevit a věnovat se něčemu novému. Naopak kriticky vnímali především zpracování fotografií, přesněji nutnost editace Wikipedie k jejich budoucímu použití, dostupné mobilní aplikace a nahrávání snímků obecně.

Připomínky soutěžících z loňského roku si rozhodně hodláme vzít k srdci a upravit parametry naší soutěže pokud možno tak, aby byla ještě lepší a mohlo se do ní zapojit více lidí.

2013

Vážení a milí účastníci naší soutěže Wiki miluje památky.

V letošním roce počítáme s pokračováním naší soutěže. V celosvětovém měřítku se bude jednat již o 4. ročník, a v případě České republiky o ročník druhý.

V roce 2012 jsme několikanásobně překonali naše očekávání. Na Wikimedia Commons jsme z českých luhů a hájů měli celkem 17 131 fotografií, což bylo úctyhodné 7. místo v celonárodním srovnání. Soutěž si našla velkou odezvu nejen v našich největších městech (Praha, Brno, Ostrava, Plzeň), ale mnohé fotografie přišly i z venkovských oblastí – což nás velice těší, neboť právě takové jsou pro Wikipedii velmi vhodné. Pevně doufáme, že i letos bude naše soutěž velmi úspěšná.

Momentálně tým organizátorů pracuje na finální podobě, jakou naše soutěž bude v letošním roce mít, i když se nejspíš nebude od předchozího ročníku příliš lišit. Zcela nepochybně však dojde ke změnám pravidel naší soutěže a obměněny budou i hodnotné ceny, které budete moci tento rok vyhrát.

Stále zůstává ohromné množství českých památek, které nemají na Wikipedii svůj obrázek, což doufáme, že dokážeme společně změnit. Fotit lze pro Wikipedii již nyní, ale chcete-li se zapojit do soutěže, počkejte s nahráváním až na měsíc září.