Fotografování Slezska v rámci Wiki Loves Monuments

Slezské zemské muzeum se stalo partnerem fotografické soutěže Wiki miluje památky, respektive její speciální sekce zaměřené na Slezsko, hned z několika důvodů. V první řadě se cítíme býti zemskými patrony a ochránci a popularizátory přírodních a kulturních pamětihodností regionu a velmi rádi bychom touto cestou povzbudili veřejnost k objevování jeho krásy. Za druhé je součástí naší práce Slezsko mapovat a dokumentovat jeho rozmanitost a proměny, v čemž nám pohled zvláště amatérských fotografů může přinést řadu zajímavých podnětů. V neposlední řadě pak v současné době zpracováváme pětiletý projekt zabývající se identitou Slezska s názvem Slezsko: lidé a země, jehož součástí je i série velkých výstav zaměřená na důležité aspekty minulosti Rakouského Slezska (tzn. části Slezska, která zůstala po válkách o rakouské dědictví součástí habsburské monarchie – Jesenicko, Bruntálsko, Opavsko, Krnovsko, Těšínsko, Frýdecko).

„Na rok 2013 připravujeme výstavu s názvem Ve znamení vertikál, která bude zaměřena na církevní život ve Slezsku od pozdního středověku do roku 1914. Velmi rádi bychom tedy zájem fotografů nasměrovali na veškeré církevní stavby, obzvláště však drobnou sakrální architekturu, tedy kapličky, kříže, boží muka apod., ať už se nachází v intravilánu obcí či ve volné krajině. Ceníme si fotografií nejen pro jejich uměleckou kvalitu, ale také pro jejich dokumentační rozměr. Proto jsou pro nás důležité i další informace, jako např. lokalita, v níž se sakrální objekt nachází, doba jeho vzniku (pokud je uvedena) a v ideálním případě i událost, kterou připomíná,“ uvádí Markéta Kouřilová, náměstkyně pro společenské vědy Slezského zemského muzea.

Je tedy možné, že Vaše fotografie může nejen zvítězit, ale pokud bude zapadat do kontextu výstavy a kurátoři ji vyberou, může se na výstavě ocitnout.

Pernštejnský rok

Rok 2012 zasvětil Národní památkový ústav a jeho partneři rodu Pernštejnů. Po celé České republice se tak konají desítky akcí k oslavě tohoto významného šlechtického rodu. Zapojte se i vy do Pernštejnského roku tak fotografií související s pernštejnským dědictvím.

Páni z Pernštejna patřili mezi staré moravské panské rody. Jako svůj erb užívali zubří hlavu s houžví v nozdrách na stříbrném či zlatém štítě. Dějiny tohoto rodu můžeme sledovat od konce 12. století do roku 1631, kdy Pernštejnové vymírají po meči. Pernštejnové více než čtyři století ovlivňovali dějiny Moravy i Čech. Dodnes po nich zůstala mnohá města a vesnice, panská sídla či množství hodnotných uměleckých děl.